Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Kim Bình

Xã Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0967120879
C2Kimbinh.tuyenquang@moet.edu.vn